Carlstedt Utveckling AB

 

Välkommen!


Carlstedt Utveckling AB startades av Pär Carlstedt 2011 och erbjuder expertis inom förändringsledning. Vi hjälper företag att förbättras med utgångspunkt från balansen mellan människor, verksamhet och it, med enkla, överskådliga och hållbara lösningar som mål.


Pär har mångårig erfarenhet av ledning och förändring från uppdrag i Sverige och utomlands i ett flertal branscher som Energi, Fordon, Konsult, Logistik, Offentlig sektor, Läkemedel och Telekom.


Vi driver projekt och analyser, leder förändringar och tar interima chefsroller. Inte sällan är bakgrunden till uppdragen att man står inför en större förändring eller har hamnat i ett besvärligt läge och behöver få en opartisk analys eller förstärka med kompetens för uppgiften.


Några exempel på genomförda uppdrag är förbättring av kunddialog eller effektivisering av beställnings- och leveransflöde mellan verksamhet och it, införande av förvaltningsmodell, införande av projektkontor samt införande av nytt it-stöd.

Carlstedt Utveckling AB

Org.nr. 556845-4887

Tegnérsgatan 17

SE-412 52 Göteborg

© Carlstedt Utveckling AB, gäller all information på denna webplats om inte annat anges

Nyckelord: Carlstedt verksamhetsutveckling IT-Management IT-Governance IT-styrning förvaltningsstyrning ITIL COBIT PMBOK PROPS PDCA PROPS SCRUM PM3 ITIL COBIT CMMI SOX Sarbanes-Oxley Lean Tjänsteorientering Tjänstekatalog SLA IT-tjänst tjänstenivåavtal leveransavtal outsourcing utkontraktering Indien mjukvara mjukvaruutveckling systemutveckling verksamhetsnytta god kommunikation hög kvalitet PENG PROPS SDPM PMBOK Scrum Riskanalys Riskhantering Risk management Risk mitigation PMO Kravhantering Förändringscykeln Kommunikationsplanering Konflikthantering Intervjumetodik PDCA Appreciative Inquiry Intressentmodellering SWOT PENG TQM Lean ITIL CMMI COBIT Balanced Scorecard 7MT/7QCT RCA TCO Mötesledning/Facilitering Kompetensplanering Tjänsteorientering SLA SOX Unix Windows Mac Linux Java .NET Systemintegration CM Test BI SAP MS Office (PC/Mac) Open Office (Linux) MS Project Mind Manager Systemteori Systemtänkande SSM Soft Systems Methodology System Dynamics Appreciative Inquiry Open Space Grupputveckling Gruppdynamik Gruppsykologi Aktionsforskning Action Research Kraftfältsanalys Force Field Analysis PEST PESTLE SWOT 7S Burke-Litwin verksamhetsbilder storytelling Business Analyst verksamhetsanalys hantera förändringsmotstånd ledarutveckling styrelseuppdrag managing director VD konsultförmedling försäljning IT-revision projektrevision projektgranskning projektuppföljning genomlysning audit